Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III

TUGAS :

Sub Bidang Ekonomi dan SDA  III melaksanakan tugas  membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, dan konsultasi perencanaan pembangunan  pada sub   Bidang Ekonomi  dan SDA  III yang meliputi urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

FUNGSI :

  1. menyiapkan bahan dan data untuk perumusan kebijakan Bidang  Ekonomi  dan SDA  III yang meliputi :  Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  2. menyiapkan bahan dan data untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi  dan SDA  III yang meliputi :  Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  3. menyusun perencanaan operasional kegiatan sub bidang Evaluasi;
  4. memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan dan tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membagi tugas kepada bawahan secara lisan dan tertulis untuk pemerataan beban kerja sehingga terhindarkan dari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
  6. memeriksa, mengontrol, membimbing, dan mengoreksi pekerjaan bawahan, agar tidak terjadi kesalahan, selesai tepat waktu  dalam pelaksanaan tugas;
  7. membuat laporan berkala kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
  8. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) III; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

PEJABAT DAERAH

bupatidarmin
wabubsamsuri

ZONA UNGGULAN